• 73/Jolly Jumper (map)
  • Schulterblatt 73
  • 20357 Hamburg

Kriminalhauptkommissar Thorsten Lannert und Kriminalhauptkommissar Sebastian Bootz ermitteln in Stuttgart.

 

 

Bild: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richy_M%C3%BCller_%28Berlin_Film_Festival_2011%29.jpg